Gyno Pro- Dung dịch vệ sinh đa năng

http://gynopro.com


Hiệu quả kinh tế xã hội đề án 818

Hiệu quả Đề án 818 về “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015- 2020”:
Hiệu quả kinh tế xã hội đề án 818

Hiệu quả Đề án 818 về “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015- 2020”:

- Góp phần trực tiếp thực hiện mục tiêu đẩy mạnh xã hội hóa công tác y tế/dân số. Lần đầu tiên có một đề án triển khai tổng thể các giải pháp, chính sách cụ thể thực hiện hóa các chính sách của Đảng Nhà nước về xã hội hóa công tác y tế/dân số.

- Đối tượng thụ hưởng của Đề án được mở rộng đa dạng, ngoài các đối tượng chính sách được thụ hưởng từ Chương trình, chính sách của Nhà nước. Những đối tượng có nhu cầu sử dụng PTTT và dịch vụ KHHGĐ/SKSS được tiếp cận và lựa chọn những dịch vụ phù hợp với nhu cầu và khả năng của họ, tạo sự thỏa mãn, tăng tình bền vững.

Những đơn vị, tổ chức cung cấp dịch vụ được ưu đãi để phát triển, cung cấp những sản phẩm có chất lượng theo phân khúc thị trường theo khả năng, tránh cạnh tranh không lành mạnh. Từ đó phát triển thương hiệu và đạt hiệu quả đầu tư. Những đối tượng của Đề án vừa được hưởng lợi, đồng thời là những đối tượng tiềm năng, đóng vai trò là nguồn đầu tư xã hội cho thị trường PTTT, hàng hóa KHHGĐ/SKSS và dịch vụ KHHGĐ/SKSS.

Góp phần củng cố, phát triển mạng lưới cung ứng PTTT, hàng hóa KHHGĐ/SKSS và cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS thành thị trường tổng thể, đảm bảo an ninh hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS. Đáp ứng với xu thế kinh tế thị trường và hội nhập xã hội, quốc tế.

- Đối với Chương tình DS-KHHGĐ và các chương trình chăm sóc sức khoẻ nhân dân khác, việc triển khai Đề án sẽ góp phần khắc phục những hạn chế đã nêu trong văn bản Đề án này; đặc biệt là tạo điều kiện để đảm bảo mục tiêu của chương trình theo Chiến lược Dân số - SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong khi nguồn lực chi cho Chương trình từ ngân sách nhà nước hạn chế, tạo nên sự triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả hơn công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

- Ngoài ra, Đề án góp phần phát triển kinh tế tại địa bàn triển khai đề án, vừa đáp ứng được nhu cầu của người dân, vừa tạo nên vị thế và tạo thu nhập cho đội ngũ cung cấp dịch vụ. Tạo sự ổn định và phát triển kinh tế, xã hội.

Tác giả bài viết: Đề án 818

Nguồn tin: dean818.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây